RACE FOR LIFE SABADELL pel Càncer de Mama 2023

1.- La Fundació ONCOLLIGA, amb la col·laboració de l'Associació Esportiva Mitja Marató Sabadell i de l'Ajuntament de Sabadell, organitza la RACE FOR LIFE pel CÀNCER DE MAMA. Una cursa solidària els beneficis de la qual van destinats a la Fundació ONCOLLIGA. Oncolliga és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat principal l’atenció psicosocial a persones amb càncer i als seus familiars, de manera gratuïta. A Sabadell està en el centre cívic de la Creu Alta-Cal Balsach i dóna atenció a persones de la ciutat i rodalies.

2.- La prova es realitzarà el pròxim 15 d'octubre de 2023 i tindrà la sortida a les 09:00 hores, amb sortida i arribada al carrer Pi i Maragall de Sabadell.

3.- La participació és oberta a totes les persones de qualsevol edat que ho desitgin, sempre que estiguin correctament inscrites, tant en temps com en forma. L'organització podrà desqualificar tot aquell participant que no respecti les bases establertes per l'organització. La participació es limita 1.700 inscrits.

4.- La prova es farà a peu, sobre un recorregut aproximat de 5 km en una única volta. La prova es cronometrarà amb xip. Hi haurà un punt d'avituallament un cop superada la línia de meta.

5.- Inici d'inscripcions, a partir del proper 17 de juliol de 2023 i finalitzarà a les 24:00 hores del dia 12 d’octubre de 2023.

6.- L'import de la inscripció general és de 12 €

Si no pots participar pots col·laborar adquirint el dorsal 0.

Inscripcions en línia a través de la web www.mitjasabadell.cat i la web d'ONCOLLIGA

Si teniu algun dubte alhora de fer-la, podeu anar presencialment a la seu d'Oncolliga en el Centre Cívic Creu Alta - Cal Balsach de 17 a 19h, dimarts 5 i 12 de setembre i dilluns 18 i 25 de setembre i 2 i 9 d'octubre, i us ajudaran.

La inscripció a la cursa és personal i intransferible. No s'admeten devolucions de l'import de la inscripció per cap causa. Els menors de 16 anys necessitaran autorització i/o permís patern o tutors legals.

7.- El dorsal, bossa del corredor de YERSE, caldo ANETO i la samarreta commemorativa, es lliuraran a la fira del corredor situada al pavelló de CAN BALSACH el divendres 13 d’octubre en horari, de 15:30 a 19 h i dissabte 14 d’octubre de 9:30 a 13h i de 16:00 a 19,30h. El xip de cronometratge ja va incorporat al dorsal. Recorda no desenganxar el xip del dorsal perquè es pugui cronometrar correctament.

8.- S’estableixen premis per als tres primers classificats en categoria masculina i femenina.

9.- L'organització declina tota responsabilitat física o moral que pugui sorgir durant la competició. No obstant això, tots els participants estaran coberts per una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i una assegurança esportiva d'accidents, vigent durant la celebració de la prova, d'acord amb el Reial decret 1428/2003 del reglament de Circulació, requisit imprescindible per poder participar-hi.

10.- La classificació general es publicarà a la pàgina web d'ONCOLLIGA i de la Mitja Marató de Sabadell www.mitjasabadell.cat, Tots els participants rebran un missatge SMS amb la seva classificació i el temps realitzat a través del seu número de mòbil. Tots els participants podran descarregar-se un diploma de participació en la pàgina on es publicarà la classificació oficial.

11.- Totes les incidències no contemplades a aquesta normativa seran resoltes per l’organització que decidirà una vegada escoltada la reclamació, si s’escau. Aquesta decisió serà inapel·lable.

12.- La participació en l'esdeveniment es troba sota la responsabilitat i tutela dels participants. En el moment de fer la inscripció, els participants manifesten que es troben físicament aptes per la prova. L'organització declina tota responsabilitat dels danys que els participants puguin patir, ocasionar o derivar d'ells a tercers durant la prova.

13.- Les fotografies i les imatges dels participants es publicaran a la pàgina web d'ONCOLLIGA.

La presa de totes i cadascuna de les decisions relatives a l'exhibició dels suports en què s'incorporin les imatges, fotografies, nom, cognom o temps serà de l'exclusiva competència i responsabilitat d'ONCOLLIGA, que decidirà en funció de les pròpies necessitats. Les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps no seran utilitzades per altres finalitats que difereixin de les expressades, ni seran cedides a tercers per a un ús diferent de l'expressat anteriorment.

Les persones interessades teniu dret a obtenir l'accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si en fos el cas, a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservaríem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, com a interessat podeu dirigir-vos a ONCOLLIGA, o bé enviar un correu electrònic a sabadell@oncolliga.cat, adjuntant un document acreditatiu de la vostra identitat (DNI o Passaport). Com a persona interessada podeu presentar una reclamació davant de l'Agencia Española de Protecció de Datos, especialment quan no estigueu satisfets amb l'exercici dels vostres drets. Per a més detalls consulteu la web https://www.agpd.es